ASTRID doorstaat orkaan Obama

Hoewel de doortocht van de Amerikaanse president Barack Obama nog geen 24 uur heeft geduurd, was het staatsbezoek voor de Belgische veiligheidsdiensten een enorme operatie. Alles verliep echter zonder incidenten. Ook de ASTRID-systemen presteerden goed: hoewel het radioverkeer op vele plaatsen hoger lag dan op een normale weekdag verliep de radiocommunicatie van de politiediensten en andere betrokken hulpverleners vlot. In Brussel alleen al waren 1200 agenten van de lokale en de federale politie op de been. Ook de provinciale meldkamers en het crisiscentrum van de regering waren in de hoogste staat van paraatheid.

Op 25 en 26 maart werd over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een verdubbeling van het ASTRID-radioverkeer geregistreerd, goed voor zo’n 24.000 groepsgesprekken. De mast dichtbij Obama’s hotel kreeg tot 716 minuten communicatie per uur te verwerken. De mast op de luchthaven van Zaventem registreerde tot 10 maal meer verkeer dan op een normale dag. Op 25 maart werd er ook veel gecommuniceerd tussen Wevelgem en Waregem voor het bezoek van Obama aan de Amerikaanse militaire begraafplaats. In die regio werd er door de zware belasting tijdens de piekuren soms een lichte vertraging van enkele milliseconden tot maximaal 2 seconden van de gesprekken vastgesteld.

Voor een dergelijk event is een goede radiodiscipline van groot belang. Tijdens het bezoek van Obama werden er door politie en hulpdiensten duidelijke afspraken gemaakt rond de communicatiestructuur en werden gespreksgroepen optimaal benut.

Het ASTRID-radionetwerk is berekend op grote pieken in de communicatie. ASTRID volgt het netwerkverkeer dag na dag systematisch op om mogelijke toekomstige capaciteitsproblemen tijdig op te sporen en te verhelpen. Zo blijft de capaciteit voldoen aan de noden van de radiogebruikers op het terrein.

© TCCA. Website design: Peacock Carter